بازرگانی (تأمین کننده تجهیزات صنعتی)

امروزه در نتیجه شکل‌گیری بازار رقابتی و افزایش مناسبات بین‌المللی، تبادلات کالایی و مالی میان کشورها بصورت چشم‌گیری درحال گسترش است.واحد بازرگانی شرکت مهندسی کاوش نیرو در حوزه فعالیت شرکت، سرمایه گذاری‌ها، بررسی سود آوری و جریانات مالی، بررسی انواع مناقصات، فروش محصولات ،خریدهای داخلی و خارجی و تامین تجهیزات صنعتی برای صنایع مختلف و گسترش روابط علمی‌ و تجاری با سازمان‌ها و شرکت‌های بین المللی درحال ارائه خدمات می باشد.