ترانستینر

عنوان پروژه:

 ارایه خدمات انتقال یک دستگاه ترانستینر منگان (دمونتاژ ، حمل و مونتاژ و راه اندازی انتقال و بهینه سازی مدارات برقی) از بندر امیرآباد به اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

کارفرما:

سازمان بنادر و دریانوردی استان خوزستان ،بندر امام خمینی (ره)

فعالیت های انجام شده:

دمونتاژ دستگاه RTG شامل اتاق برق ، ترولی و سازه اصلی انتقال کلیه قطعات به محل جدید مونتاژ کامل دستگاه به همراه تعمیر درایوهای مربوط به مکانیزم های حرکت طولی ،عرضی و باربرداری راه اندازی کامل دستگاه RTG