اجرای پروژه های کلید در دست (EPC)

یکی از راهکارهای کاهش هزینه ی پروژه و انجام سریعتر آنها، اجرای پروژه در قالب EPC می باشد که واگذاری این گونه پروژه ها به شرکت های توانمند بدون تردید منجر به انجام سریعتر و با کیفیت بهتر پروژه ها خواهد شدشرکت مهندسی کاوش نیرو توانایی اجرای پروژه های کلید در دست (EPC) را دارا می باشد و در صنایع مختلف از جمله فولادسازی ، صنایع دریایی و نیروگاهها و … پروژه های زیادی را اجرا کرده است.