اسلاید گیت

عنوان پروژه:

خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم کنترل دستگاه اسلاید گیت

کارفرما:

شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان

فعالیت های انجام شده:

جایگزینی سیستم موجود رله لاجیک کنترل دستگاه اسلاید گیت با سیستم جدید PLC .

در این پروژه از یک دستگاه PLCS7-300 به عنوان هسته اصلی سیستم کنترل استفاده گردید همچنین کارت های دیجیتال وروردی خروجی آن تهیه و در یک تابلو ریتال نصب گردید. یک دستگاه UPS جهت تامین برق اضطراری سیستم کنترل و یک دستگاه فرستنده و گیرنده رادیویی جهت فرمان به سیستم از شرکت ساگا  نیز تهیه و  در تابلو چیدمان شد. ضمناً سیستم پندنت موجود نیز از مدار خارج گردید. برای خنک سازی تابلو یک عدد کولر تابلویی ریتال تهیه و نصب گردید.