تحقیق و توسعه (R&D)

واحد تحقیق و توسعه (Research &Development)هسته اولیه فعالیت های تحقیقاتی سازمان ها و صنایع هستند. این واحد به طور عمده فعالیت هایی از قبیل ارتقاء کیفیت خدمت یا محصول ، طراحی خدمت یا محصول جدید، بهینه سازی فرایندها، انتقال و جذب فناوری ها و کسب دانش فنی جدید را در چارچوب سیاست های صاحبان صنایع دنبال می نماید.

 

افزايش رقابت و انگيزه بقاء، بسياري از سازمانها را برآن داشته كه فعاليتهاي خود را بر توليدات اساسي و توانمنديهاي محوري متمركز كنند كه اين امر مستلزم سرمايه گذاري در تحقيقات و ايجاد نوآوريهاي تكنولوژيك مي باشد جهت گیری های کشور به منظور ورود گسترده و رقابتی به بازارهای بین المللی، ضرورت تحقیق و توسعه در صنعت و تجارت کشور را دو چندان نموده است. در تجارت جهانی، سازمان هایی می توانند بیشترین سهم بازار را از آن خود نمایند که با نوآوری، نیازهای روز مشتریان به محصولات و خدمات با کیفیت، متنوع و کم هزینه را در کمترین زمان تأمین نمایند و این مستلزم انجام مستمر فرآیند تحقیق و توسعه است.

 

شرکت مهندسی کاوش نیرو در راستای تحقق اهداف بلند مدت و حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات ، در واحد تحقیق و توسعه خود همواره می کوشد تا همگام با رعایت آخرین استانداردهای روز دنیا به پیشرفت و توسعه بستر فنی و تواناییهای علمی خود دست یابد. از جمله فعالیت های واحد تحقیق و توسعه طراحی و ساخت محصولات دانش بنیان و انجام پروژه های تحقیقاتی می باشد.