شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)

معرفی پروژه :

در پاسخ به نياز روزافزون به انرژی الكتريكی در ايران و عدم توليد توربين و تجهيزات جانبی آن در كشور، شركت مهندسی و ساخت توربين مپنا (توگا) كه يكی از زيرمجموعه‌های اصلی گروه مپنا است در تابستان سال 1378 تاسيس و توليد توربين‌های بزرگ گازی در كارخانجات خود واقع در فرديس كرج (سی كيلومتری تهران) را از اواخر سال 1380 آغاز نمود. در حال حاضر شركت توگا با ثبت توليد و تحويل بيش از 300 واحد توربين‌های گاز و بخار نيروگاهی به بازار ايران و منطقه خاورميانه در كارنامه خود، يك بازيگر بين‌المللی در صنعت توربين محسوب می‌گردد.

شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا

پروژه های انجام شده با شرکت مپنا :

_ طراحی وساخت 12 واحد سنسور سرعتPT و 16 واحد سنسور سرعت GG توربين هاي صنعتي.

_ تهیه و ساخت 80 عدد تابلوی Junction Box. 

_ تهیه و تامین 1240 عدد دستگاه سنسور اندازه گیری سرعت توربین های گازی.