طراحی و ساخت-صنایع نفت، گاز و انرژی

ردیف نام پروژه نام کارفرما
1 طراحی و ساخت سنسورهای اندازه گیری  سرعت پره های توربین های گازی (LPC-PT-HP) شرکت مپنا -توگا
2 طراحی و ساخت سنسورهای سرعت توربین صنعتی و توربو ژنراتور (LPC-PT-HP) شرکت مپنا -توگا
3 طراحی و ساخت سنسورهای سرعت HALL EFFECT توربین گاز MGT 70 شرکت مپنا -توگا
4 تهیه تجهیزات و ساخت 100 عدد تابلوی JUNCTION-BOX شرکت مپنا -توگا
5 طراحی و ساخت 14 عدد سنسور سرعت توربین گازی ZORYA برق و صنعت اسپیناس
6 طراحی و ساخت 4 ست سنسور شامل سنسور LPC-PT-HP پارس کار
7 طراحی و ساخت 34 عدد سنسورHP  و51 عدد سنسورPT  و 32 عدد سنسورLPC شرکت نیرو مکانیک آسیا
8 طراحی، ساخت و نصب و راه اندازي مودم و راه بري سيستم مانيتورينگ كنتور هاي هوشمند آب وبرق(مودمGSM-GPRS ) آب منطقه ای خراسان رضوی
9 طراحی و ساخت 6 واحد سردخانه نگهداری بالای صفر (تامین دمای 15 الی 20 درجه سانتی گراد ) شرکت گسترش پخش سانا
10 ساخت  دستگاه آشکارساز فعال شدن شیر قطع کن خط H2S  پتروشیمی رازی پتروشیمی رازی
11 طراحی و ساخت مودم GSM/GPRS برای کنترل میزان بهره برداری از آب چاه کشاورزی آب منطقه ای کرمان
12 طراحی، تهیه، ساخت، نصب و راه اندازی سيستم قرائت از راه دور براي 50 ايستگاه سي ان جي و مشتركين عمده شرکت گاز استان گیلان
13 طراحی و ساخت 15 عدد کویل اواپراتور جهت استفاده در واگنهای آلمان غربی شرکت حمل و نقل ریلی رجا
14 طراحی وساخت 16 دستگاه دیتالاگر حفاظت کاتدی شرکت گاز استان اصفهان
15 طراحی و ساخت 6 دستگاه دیتالاگر شرکت گاز استان گلستان
16 طراحی وساخت 22 دستگاه دیتالاگر پست های توزیع دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان اصفهان
17 طراحی و ساخت 20 عدد کویل اواپراتور جهت استفاده در واگن های آلمان شرقی و 30 ععد کویل اواپراتور جهت استفاده در واگن های پارسی شرکت حمل و نقل ریلی رجا