طراحی و ساخت – فولاد

ردیف نام پروژه  نام کارفرما
1 طراحی و مهندسی، خرید کلیه تجهیزات، ساخت، نصب، تست و راه اندازی، حمل و بسته بندی، آموزش و تضمین عملکرد سیستم تهویه اتاق برق های استکرهای واحد انباشت و برداشت مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
2 انجام عملیات سفارش، تهیه مصالح، ساخت، حمل، نصب، تست و راه اندازی، آموزش و تضمین عملکرد سیستم تهویه مناسب جهت کارگاه تعمیرگاه برق و ماشین ابزار، اسکلت فلزی و عملیات حرارتی تعمیرگاه مرکزی به صورت PC مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
3 انجام عملیات طراحی و مهندسی، تهیه و تدارک، ساخت، نصب، تست، راه اندازی و آموزش و تضمین عملکرد پروژه تهویه مطبوع جهت تابلوها و کابین جرثقیل های نورد گرم مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
4 طراحی و ساخت کندانسور FPI سیستم تهویه مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
5 طراحی و ساخت فن کندانسور مدل FDR80-90/4 MR.NR 380-420/440-480 V 50/60 HZ مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
6 طراحی و ساخت EVAPORATOR FPI FOR AIR CONDITION SPLIT 15000-22000BTU/H مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
7 طراحی و ساخت  HOLEDETECTOR(TRANSMITTER,RECEIVER)) مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
8 طراحی و ساخت HEAT SINK مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
9 طراحی و ساخت  BRAKE FEEDING UNIT 380V 50HZ_INCLUDE مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
10 طراحی و ساخت Thermometrical alarm مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
11 طراحی و ساخت AXIAL MOTOR FAN 380V مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
12 طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی دودستگاه کولر سه تنی شرکت فولاد خوزستان