طراحی و مهندسی – پروژه های برق

ردیف نام پروژه  نام کارفرما 
1 انجام  عملیات  طراحی و مهندسی ، ساخت ، حمل ، نصب و تست و راه ندازی ، آموزش و تضمین عملکرد تابلو های برق در منطقه پارکینگ جرثقیل های واحد ریخته گری مداوم ناحیه فولاد سازی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
2 تهیه و تامین و نصب و راه اندازی و تست سیستم تامین روشنایی و برق رسانی به جاده جدیدالاحداث ناحیه فولاد سازی و نورد پیوسته سبا مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
3 طراحي و مهندسی،خرید، تست و راه اندازي وآموزش تضمین عملکرد 27 دستگاه ترانس ايزوله 380 به 230 ولت واحد نورد سرد مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
4 نصب تجهیزات بازرسی سطح ورق در تاندم 5 قفسه ای مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
5 خرید اقلام جهت پیکربندی و راه اندازی ارتباط پروفی نت بین دو دستگاه لیزر 10 کیلو وات و ماشین جوش اسیدشویی فولاد مبارکه موسسه مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران
6 خرید،حمل،نصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی و حفاظت الکترونیکی و دریایی بندر امیر آباد منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد