لایروب خزر

عنوان پروژه:

خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی و آموزش تجهیزات سیستم مانیتورینگ لایروب خزر

کارفرما:

منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد

فعالیت های انجام شده:

_طراحی و انتخاب و خرید و نصب سنسورهای مورد نیاز روی موتورها و ژنراتورها درب ها و مخازن مختلف با داشتن استانداردهای دریایی

_طراحی و ساخت تابلوهای کنترلی موتورها و دیزل ها از برند COMAP و تابلوهای کنترلی سایر موارد از برند OMROM

_طراحی و اجرای شبکه ارتباطی بین کنترلرهای مختلف از یک طرف با سطح FIELD و از طرف دیگر با سطح SERVER و CLIENTها و برقراری امکان مانیتورینگ گرافیکی در CLIENT های متحرک و ساحلی، از طریق شبکه APN

_سنکرون و موازی کردن دو دیزل اصلی از برند کاترپیلار توسط کنترلرها

_طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی تابلو شارژر و تابلوهای توزیع 24DC مربوط به هر موتورخانه.

_طراحی و خرید و راه اندازی ماژول های باتری مانیتورینگ هر مانیتور اطلاعات مربوط به باتری ها در مانیتورینگ های مرکزی

_ساخت دو عدد اتاق کنترلی به همراه تابلوهای کنترلی در موتورخانه AFT و موتورخانه FWD که دارای عایق صوت و مقاومت در برابر آتش به مدت یک ساعت می باشد.

لایروب خزر