تعمیر و بازسازی دو دستگاه مکنده

عنوان پروژه:

انتقال، تعمیر و راه اندازی دو دستگاه مکنده غلات از بندر امام خمینی (ره) به بندر نوشهر

کارفرما:

اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

فعالیت های انجام شده:

1) دمونتاژ مکنده ها در بندر امام خمینی (ره)، سپس بررسی وضعیت سیستم کنترل PLC و درایوهای حرکتی آنها و تهیه گزارش کارشناسی توسط شرکت، تهیه لیست قطعات مورد نیاز جهت انجام تعمیرات

2) بارگیری، حمل و انتقال نگله های دمونتاژ شده از بندر امام به بندر نوشهر

3) تعمیر، بازسازی و تعویض بخش های معیوب بر اساس چک لسیت تهیه شده در فاز اول

4) مونتاژ مکنده ها پس از اتمام تعمیرات، تست، راه اندازی و تحویل موقت

5) تامین قطعات خاص آنها نظیر کارتهای کنترلی و درایو