نگهداری و تعمیرات جرثقیل فولاد

عنوان پروژه:

انجام عملیات نگهداري و تعمیرات جرثقیل هاي جانبی، استاکرها، درب هاي برقی اتوماتیک و راهبندهاي کنترل تردد در شرکت فولاد مبارکه

کارفرما:

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

فعالیت های انجام شده:

1) بازرسی کلی تجهیز: کنترل و بازرسی از ذغال هاي اسلیپ رینگ کنترل، بازرسی و آچارکشی پیچ هاي سازه جرثقیل و در صورت نیاز تعویض نمودن آنها، کنترل و بازرسی فیوزهاي قدرت و فرمان و در صورت نیاز تعویض آن ها، کنترل و بازرسی برق گیرها کنترل و بازرسی سیم بکسل حائل کابل پوش باتون و…

2) بازرسی و سرویس برقی و مکانیکی تجهیزات پل: کنترل و بازرسی چرخ ها، بازرسی از سیستم گریس کاري آنها و در صورت نیاز انجام عملیات روان کاري و…

3) بازرسی و سرویس برقی و مکانیکی تجهیزات ترولی: کنترل و بازرسی چرخ ها، بازرسی از سیستم گریس کاري آن ها و در صورت نیاز انجام عملیات روان کاري و…

4) بازرسی و سرویس مکانیک و برقی تجهیزات قلاب اصلی و فرعی: کنترل و بازرسی ترمز قلاب ها و انجام تنظیمات مربوطه و بازرسی وکنترل ژنراتور آن و…

5) عملیات بازرسی و سرویس هاي ادواري انواع درب هاي برقی اتوماتیک

6) نظافت کلی تجهیز: نظافت سطح جرثقیل به وسیله جارو، نظافت کامل جرثقیل به وسیله جارو برقی و روغن زدائی، بادگیري داخل موتور قلاب، پل، ترولی و تابلوهاي فرمان و باکس پله مقاومت ها به وسیله بلوور و…

7) راهبری کلیه تجهیزات اعم از راهبند، درب های اتوماتیک، جراثقال ها و …

8) تهیه و تامین کلیه تجهیزات مورد نیاز موضوع قرارداد