کانوایر فولاد

عنوان پروژه:

طراحی، خرید، تست، نصب و راه اندازی، آموزش و تضمین عملکرد پروژه تعویض سیستم PLC خط کانوایر تکمیل نورد گرم مجتمع فولاد مبارکه به صورت EPC

کارفرما:

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

فعالیت های انجام شده:

جایگزینی سیستم موجودPLC-S5 با PLC-S7-400H و اضافه کردن سیستم مانیتورینگ HMI به صورت Server و Client ، به صورت Redundant و حذف یک عدد PLC S7 315-2DP که مربوط به سیستم های هیدرولیک بوده و قرار دادن ماژول های متصل به این PLC توسط ماژول IM 153 بر روی شبکه ی Profibus و انجام اصلاحات مورد نیاز، طراحی رک کنسول کنترل و تهیه ی نقشه های اجرایی ( FC ).

کانوایر فولاد